Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących
Wersja dla dobrzewidzących
Liszki.pl AktualnościSprzedaż działek gminnych

Sprzedaż działek gminnych

21-12-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki położonych w miejscowości Kaszów tj. działki nr 3065/9 o pow. 0,4042ha, działki nr 3065/10 o pow. 0,4256ha, działki nr 3065/11 o pow. 0,6097ha i działki nr 3065/12 o pow. 2,0531ha. (PPG. 6840.17.2021)

14-12-2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.8.2021)

14-12-2021 Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1471/25 położonej w miejscowości Morawica (PPG.6840.16.2021)

08-12-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/15 o pow. 3,0492ha. (PPG.6840.12.2021)

01-12-2021 Informacja o wyniku z przeprowadzonego drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rącznej utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 (PPG.6840.14.2021)

16-11-2021 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych (PPG.6840.17.2021)

08-11-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczany na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,0600ha położonej w miejscowości Kaszów. (PPG. 6840.13.2021)

26-10-2021 Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2121/9 położonej w Mnikowie (PPG.6840.6a.2021)

26-10-2021 Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2121/7 położonej w Mnikowie. (PPG.6840.6.2021)

11-10-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Morawica, gmina Liszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1471/25 o pow. 1,8081ha (PPG.6840.16.2021 )

28-09-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2
i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha (PPG.6840.14.2021)

27-09-2021 Wójt Gminy Liszki unieważnia przetarg na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,0600ha położonej w Kaszowie, gm. Liszki (PPG. 6840.13.2021)

10-09-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w Kaszowie, stanowiących własność Gminy Liszki. (PPG.6840.17.2021)

09-09-2021 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.7.2021)

06-09-2021 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Morawica, gm. Liszki oznaczonej jako działka nr 1471/25 o pow. 1,8081ha. (PPG.6840.16.2021)

31-08-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.12.2021)

24-08-2021 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rączna utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha, stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2021)

20-08-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Mników (PPG. 6840.6.2021)

08-06-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,0600ha położnej w miejscowości Kaszów (PPG.6840.13.2021)

08-06-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rączna utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej powierzchni 0,3648ha (PPG.6840.14.2021)

27-05-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położnej w miejscowości Kaszów (PPG.6840.12.2021)

17-05-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czułowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,4900ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00024736/2 (PPG.6840.24.2020)

17-05-2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy liszki przeznaczonej do sprzedaży (PPG.6840.1.4.2021)

12-05-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie stanowiących własność Gminy Liszki, oznaczone jako działki nr: 2121/7 i 2121/9. (PPG.6840.6.2021)

20-04-2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujacy nieruchomość położona w miejscowości Rączna utworzoną z działek nr: 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha (PPG. 6840.1.3.2021).

20-04-2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujacy nieruchomość położona w miejscowości Kaszów składającą się z działki ewidencyjnej nr 1960/1 o pow. 0,0600ha (PPG. 6840.1.2.2021).

14-04-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00029385/1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/12 o pow. 0,2671ha (PPG.6840.5.2021)

12-04-2021 Informacja o wyniku z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 152/1 o pow. 0,4900ha położonej w Czułowie (PPG.6840.24.2020)

12-04-2021 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położoną w miejscowości Kaszów (PPG. 6840.1.1.2021)

08-04-2021 Informacja o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargów na sprzedaż działek w Mnikowie o numerach ewidencyjnych 2121/7 I 2121/9 (PPG.6840.6.2021)

04-02-2021 Informacja o wyniku przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rączna gm. Liszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1545/110 o pow. 0,0316ha oraz działka nr 1545/113 o pow. 0,0684 (PPG.6840.30.2020)

02-02-2021 Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż nieruchomości (PPG.6840.14a.2020)

02-02-2021 Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż nieruchomości (PPG.6840.14.2020)

02-02-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie, stanowiących własność Gminy Liszki oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 2121/7 i 2121/9 (PPG. 6840.6.2021)

01-02-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/12 o pow. 0,2671ha (PPG.6840.5.2021)

30-12-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00016602/5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1545/110 o pow. 0,0316ha oraz działka nr 1545/113 o pow. 0,0684ha (PPG.6840.30.2020)

30-12-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2020)

21-12-2020 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.24.2020)

22-12-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.13.2020)

16-12-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.12.2020)

10-12-2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki przeznaczonej do sprzedaży (PPG. 6840.1.11.2020)

26-11-2020 Informacja o wyniku przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rącznej oznaczonej jako działka nr 1545/110 i 1545/113. (PPG.6840.30.2020)

25-11-2020 Informacja o wyniku przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/10 w Kaszowie. (PPG.6840.16a.2020)

25-11-2020 Informacja o wyniku przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/9 w Kaszowie. (PPG.6840.16.2020)   

24-11-2020 Informacja o wyniku z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/8 położonej w Kaszowie (PPG.6840.15a.2020)

24-11-2020 Informacja o wyniku z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/7 położonej w Kaszowie (PPG.6840.15.2020)   

23-11-2020 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.14a.2020)

23-11-2020 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.14.2020)

16-11-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czułowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,4900ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00024736/2 (PPG.6840.24.2020)

10-11-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG. 6840.1.10.2020)

03-11-2020 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (PPG. 6840.1.9.2020)

23-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00016602/5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1545/110 o pow. 0,0316ha oraz działka nr 1545/113 o pow. 0,0684ha (PPG.6840.30.2020)

20-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki [3517/9 i 3517/10] (PPG. 6840.16.2020)

20-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki [3517/7 i 3517/8] (PPG. 6840.15.2020)

20-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki [3517/5 i 3517/6] (PPG. 6840.14.2020)

01-09-2020 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany (PPG.6840.1.7.2020)

27-08-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czułowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,4900ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00024736/2 (PPG.6840.24.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.19.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.18.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.17.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.16.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.15.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2020)

10-07-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych oo sprzedaży - 643 Chrosna (PPG.6840.1.6.2020)

10-07-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych oo sprzedaży - 152/1 Czułów (PPG.6840.1.5.2020)

19-06-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 888/2 o pow. 0,0212ha, położonej w miejscowości Morawica, stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG.6840.10.2020)

05-05-2020 Wójt Gminy Liszki zawiadamia z zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że od dnia 5 maja 2020 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę ewidencyjną nr 888/2 o pow. 0,0212ha położoną w miejscowości Morawica, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG.6840.1.3.2020)

30-04-2020 Wójt Gminy Liszki zawiadamia z zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę ewidencyjną nr 152/1 o pow. 0,4900ha położoną w miejscowości Czułów, stanowiącą własność Gminy Liszki (6840.1.4.2020)

06-04-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.9.2020)

06-04-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.8.2020)

06-04-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.7.2020)

26-03-2020 Informacja o zmianie terminu przeprowadzenia szóstego przetargu na sprzedaż działki nr 2121/2 o pow. 2,2882Ha położonej w Mnikowie (PPG.6840.29.2018)

23-03-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG. 6840.18.2019)

16-03-2020 OGŁOSZENIE o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.13.2019)

18-02-2020 Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.1.2020)

11-02-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 642 o pow. 0,1159ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00027139/8 (PPG. 6840.13.2019)

11-02-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mnikowie gmina Liszki  stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2121/2 o pow. 2,2882ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00019577/1. (PPG.6840.29.2018)

12-12-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.18.2019)

27-11-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG. 6840.1.4.2019)

13-11-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 642 o pow. 0,1159ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00027139/8 ( PPG. 6840.13.2019 )

24-10-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.6.2019)

19-09-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.5.2019)

01-08-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.13.2019)

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1012/2 o pow. 0,3300ha położonej w Kryspinowie

Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie, gmina Liszki, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 1741, 1742, 1521/6, 1603/5 i 1740/2 o łącznej pow. 0,2179ha, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00025815/

Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej gmina Liszki  stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 642 o pow. 0,1159ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00027139/8

Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mnikowie gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2121/2 o pow. 2,2882ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00019577/1.

12-06-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG. 6840.1.4.2019)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12d.2018)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12c.2018)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12b.2018)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12a.2018)

14-05-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 13 maja 2019roku (PPG.6840.1.3.2019)

13-05-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kryspinowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1012/2 o powierzchni 0,3300ha. (PPG.6840.6.2019)

07-05-2019 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych trzecich przetargów ustnych nieograniczonych (PPG.6840.29.2018)

08-04-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.12.2018)

15-03-2019 Wójt Gminy Liszki przeznacza do sprzedaży działkę nr 1012/2 o pow. 0,3300ha położoną w Kryspinowie - wykaz nieruchomości nr (PPG.6840.1.2.2019)

26-02-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie (PPG.6840.29.2018)

30-01-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.12.2019)

30-01-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.13.2019)

30-01-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2019)

20-11-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie oznaczonych ewidencyjnie jako: działka nr 2121/1 o pow. 1,9313ha i dz. nr 2121/2 o pow. 2,2882ha. (PPG. 6840.29.2018)

18-10-2018 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.29.2018)

17-10-2018 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych trzecich przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.14.2018)

16-10-2018 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych trzecich przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.13.2018)

15-10-2018 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych trzecich przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.12.2018)

08-10-2018 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.18.2018)

07-08-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1471/19 o powierzchni 2,2003ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00004977/7 (PPG.6840.28.2018)

09-07-2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Kaszów (PPG. 6840.1.4.2018)

04-07-2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  (Mników) (PPG.6840.1.3.2018)

22-06-2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Morawica) (PPG. 6840.1.2.2018)

14-06-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG. 6840.12.2018)

14-06-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.13.2018)

14-06-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG. 6840.14.2018)

09-05-2018 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych w sprzedarz działek w Rącznej (PPG.6840.14.2018)

08-05-2018 OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych - Działka nr 1545/94, Działka nr 1545/95,

08-05-2018 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 1545_96

08-05-2018 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 1545_97

07-05-2018 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych PPG.6840.12.2018

26-03-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr:1545/98, 1545/99, 1545/103, 1545/104 położonych w Rącznej, stanowiących własność Gminy Liszki"  - PPG.6840.14.2018

26-03-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr:1545/94, 1545/95, 1545/96, 1545/97 położonych w Rącznej, stanowiących własność Gminy Liszki"  - PPG.6840.13.2018

26-03-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 1545/87, 1545/88, 1545/89, 1545/90, 1545/91, 1545/93 położonych w Rącznej, stanowiących własność Gminy Liszki "  - PPG.6840.12.2018

06-02-2018 Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.1.2018)

12-12-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3652/1 o powierzchni 0,1954ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00027510/3 (PPG.6840.16.2017)

24-11-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Kryspiów i Kaszów (PPG. 6840.1.7.2017)

06-10-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki - (PPG.6840.18.2017 )

06-10-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,21ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00019969/6 (PPG.6840.19.2017)

20-09-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 642 o pow. 0,1159ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr  KR1K/00027139/8 (PPG.6840.6.2017)

20-09-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.16.2017 & PPG.6840.17.2017)

24-08-2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr  (PPG.6840.1.6.2017)  (PPG 6871.1.76.2017)

11-08-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.6.2017)

04-08-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PPG.6840.1.4.2017 z dnia 04 sierpnia 2017 r. (PPG.6840.1.4.2017)

11-07-2017 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 899 O POW. 2,2200HA POŁOŻONEJ W MORAWICY (PPG.6840.8.2017)

04-07-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 642 o powierzchni 0,1159ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00027139/8 (PPG.6840.6.2017)

27-06-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (PPG. 6840.1.5.2017)

30-05-2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy liszki przeznaczonych do zbycia - (PPG.6840.1.4.2017)

26-05-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.6.2017)

09-05-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 899 o powierzchni 2,2200ha stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG.6840.8.2017)

20-04-2017 Ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 642 o pow. 0,1159ha położonej w Chrosnej (PPG.6840.6.2017)

20-04-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PPG.6840.1.3.2017 z dnia 18.04.2017 r.

24-03-2017 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 171/31 w Chrosnej (PPG.6840.10a.2016)

22-03-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący działkę nr 899 o pow 2,2ha połozonej w Morawicy, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG.6840.1.2.2017)

07-03-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący działkę nr 642 o pow. 0,1159ha położoną w Chrosnej, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG 6871.1.38.2017) (wykaz)

16-02-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki składającej się z działki nr 171/31 o pow. 0,1344ha położonej
w Chrosnej, gmina Liszki. PPG. 6840.10a.2016 (PPG. 6840.10a.2016)

12-01-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.10a.2016)

10-01-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego (PPG.6840.9.2016)

05-01-2016 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 335/15 o pow. 0,0092ha położonej w Budzyniu. (PPG. 6840.9.2016)

30-11-2016 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej (PPG.6840.10a.2016)

30-11-2016 Sprostowanie do PPG.6840.9.2016 klik

16-11-2016 "Wójt Gminy Liszki ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Budzyniu, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 335/15 o pow. 0,0092ha ...." (PPG.6840.9.2016)

25-10-2016 Ogloszenie o wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.10.2016)

06-10-2016  Wójt Gminy Liszki  zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłasza wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, obejmujący działki położone w Kaszowie o numerach ewidencyjnych: 3065 o pow. 4,22ha; 3059/1 o pow. 1,0580ha i 3009/1 o pow. 0,0347ha. (szcezgóly klik...)

23-09-2016 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Chrosnej oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 171/31,  nr 171/32 i nr 171/33 .... (szczegóły klik)

20-09-2016 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w Budzyniu (335/15) i Rączna (1545/70) PPG.6840.1.5.2016 (szczegóły klik1 klik2)

18-07-2016 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek w Chrosnej - PPG.6840.10.2016 (szczegóły klik...)

07-07-2016 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Chrosna - PPG.6840.1.4.2016 (szczegóły klik...)

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cholerzyn i Kaszów - PPG.6840.1.3.2016 (szczegóły klik...)

Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Chrosnej stanowiących własność Gminy Liszki działka nr 171/31, 171/32, 171/33 (klik)

24-05-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 899 o pow. 2,22ha w Morawicy (klik)

19-04-2016 Wykaz nieruchomości gminnych do sprzedaży w miejscowości Chrosna (klik)

29-02-2016 Ogłoszenie o  II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Morawicy (działka nr 899 o powierzchni 2,22ha) (PPG.6840.26.2015)

18-02-2016 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 899 o pow. 2,22ha położonej w Morawicy
(klik)

22-01-2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Budzyń
(PPG.6840.1.1.2016)

28-12-2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Kaszów
(PPG.6840.2.4.2015)

15-12-2015 Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 899 w Morawicy:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 899

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 936.

 

Ekointerwencja

Zgłoś

Kategorie spraw urzędowych

Urząd
stanu cywilnego
Inwestycje i Infrastruktura Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ewidencja
ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, Liszki 230, parter pok. 2

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
piątek 7.30-14.30

Kontakt:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Strojny tel. bezpośredni 12/257 65 37
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Krupa tel. bezpośredni 12/257 65 66

Zakres działania

Druki do pobrania

Strona inwestycji w Gminie Liszki

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 230, pok. nr 4, 14
tel. 12/280-62-34 wew. 534, 543, tel. bezpośredni do referatu: 12 280-62-44

Referat Inwestycji i infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów. Wydaje warunki na przyłącz do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejscia z sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne.Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

Ewidencja ludności: 

Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, Liszki 230, parter, pok. 2

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
piątek 7.30-14.30

Kontakt:
ewidencja ludności, tel. bezpośredni 12/257 65 62
dowody osobiste, tel. bezpośredni 12/257 65 52

Zakres działania

Druki do pobrania

Rolnictwo i ochrona
środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Planowanie przestrzenne Ewidencja działalności gosporadczej

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32-060 Liszki 230
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew. 545, 546
tel. bezpośredni 12/2576545, 12/2576546, 12/2576570
Ekodoradca 12/2576571
budynek główny Urzędu Gminy Liszki pokój nr 16 i 17


Kierownik referatu  - inż. Małgorzata Soja


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, dzierżawy i najmu lokali komunalnych, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych.

Godziny pracy:


Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30
Gospodarowanie odpadami
 Kliknij!

 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Kliknij!

 

 

 Ochrona powietrza
Kliknij!
 

 

 

Ochrona Wód
Kliknij!

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020
Kliknij!

CZYSTE POWIETRZE WSPÓLNA SPRAWA

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki

GOPS Liszki

32-060 Liszki 1

Kierownik  tel. 012 256-33-08

Pracownicy Socjalni  tel. / fax     012  256-33-08

E-mail:  gops@liszki.pl

Godziny pracy:           Pon.      8.00-17.00

                         Wt.-Czw. 7.30-15.30

                            Pt.           7.30-14.30

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"  tel. 503 146 262
lub  (12) 256 10 63

Godziny prezyjęć   : Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"

.poniedziałek - od 8.00 do 17.00,

wtorek i środa - od 8.00 do 14.00,

czwartek – dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy),

piątek -   od 8.00 do 14.00.

POMOC SPOŁECZNA

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

PIENIĘŻNEJ:

- zasiłków stałych

- zasiłków celowych (w tym specjalnych)

- zasiłków okresowych

- i innych przewidzianych ustawą

NIEPIENIĘŻNEJ:

- praca socjalna

- składki na ubezpiecznie zdrowotne

- sprawienie pogrzebu

- interwencja kryzysowa oraz poradnictwo

- dożywianie dzieci w szkołach

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- pobyt w domu pomocy społecznej

- asystent rodziny

- i innych przewidzianych ustawą

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

od 01.10.2015r.

- na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł

- na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

- kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł

- dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia następujące wymagania: 1) wiek do 18. roku życia, 2) wiek do ukończenia 25. roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3) bez ograniczeń wiekowych – gdy dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzory wniosków o przyznanie Kart oraz załączników dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkach pok. 7 lub na stronie poniżej . W razie pytań, informacji można uzyskać pod nr tel 12 256 33 08 w. 27. Ponadto informacje na temat Kart dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ponadto informujemy, iż członkowie rodzin wielodzietnych (rodzice lub pełnoletnie dzieci), które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) przed 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny także w formie elektronicznej – jeśli złożą wniosek o przyznanie Kart w tej dodatkowej formie do dnia najpóźniej w dniu 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata (aktualnie wynosząca 9,21 zł za jedną Kartę).

Druki Wnisoku oraz Oświadczeń GOPS Liszki 1 pok.7

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2019)

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w następujących godzinach :

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek          8.00-15.00
Środa            8.00-15.00
Czwartek      dzień wewnętrzny
Piątek           8.00-14.00

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca „Programu 500+”

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach informuje:

1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać
od dnia 01.08.2017 r.

2.  Dla zachowania ciągłości prawa do świadczenia wychowawczego wnioski należy złożyć do 31.10.2017 r.  

3. Wnioski będzie można składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach lub drogą elektroniczną.

4. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami prawnymi zostaną zmienione wzory wniosków o świadczenie wychowawcze. Informacje o możliwości pobrania wniosków na nowy okres świadczeniowy zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy Liszki w najbliższym czasie.

5. Wskaźnik dotyczący przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie znany pod koniec września 2017 r. Jest on konieczny do uzupełnienia przez wnioskodawcę posiadającego ponad hektar przeliczeniowy gruntów rolnych załącznika nr 2 do wniosku.

 

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
budynek 94, pok. nr 4
tel. bezpośredni 12/ 280-62-42, 12/2576554, 12/2576563
tel. 12/ 280-62-34, 12/280-62-41 wew. 554, 563
 
Sprawy:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania i studium
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik referatu: Eugeniusz Kozioł

Ewidencja Działalności Gospodarczej: Karolina Domagała
budynek nr 94, pok. 2
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew
. 559
tel. bezpośredni: (12) 257-65-59

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 13:30

Sprawy:

- wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ważne terminy:

 

Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

do 31 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

- 31 stycznia

- 31 maja

- 30 września

 

Konto bankowe:
 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

 

Druki do pobrania:

- Wnioski CEIDG odnośnik (na dole strony)

- Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r. można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)

Geodezja Podatki
i opłaty
Zgłoś problem w gminie Inne

Geodezja

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 94, pok. nr 3
tel. bezpośredni 12/2576557
tel.12/ 280-62-34, 12/280-62-41 wew. 557
 
Sprawy:
- podziały nieruchomości (działek)
- rozgraniczenia nieruchomości
- akty własności ziemi
- numeracja porządkowa budynków
- sprzedaż działek gminnych
- służebności gruntowe

Wójt Gminy Liszki zawiadamia, że z dniem 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego na który dotychczas dokonywano wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu czynszu mienia komunalnego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego , opłaty z tytułu wykupu działki Gminnej, opłaty za drewno opałowe oraz inne opłaty. Uprzejmie informujemy że każdemu płatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego.

Referat Finansowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
budynek nr 230, pok. 5
tel. (12) 280-62-34, 280-62-43

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
35,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc - selektywna zbiórka odpadów
33,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- selektywna zbiórka odpadów- właściciel kompostuje odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne
70,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
191,90 zł / rok/ dom letniskowy- selektywna zbiórka odpadów
383,80 zł /rok/ dom letniskowy- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
-14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
-oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zgodnie zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Do 30 marca
2. Do 30 czerwca
3. Do 30 września
4. Do 30 grudnia

Wpłat od 2017 roku mieszkańcy dokonują na indywidualne konto każdego płatnika, które jest wygenerowane przez tutejszy organ podatkowy i dostarczane Państwu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wpłat dokonywać można również za pośrednictwem poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

Wpłat dokonywać można także w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
 8:30 - 15:45  -  poniedziałek
 8:00 – 14:00  - od wtorku do czwartku
 8:00 - 13:00 - piątek

Podmiot opłaty
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

 

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja na podatek rolny
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja w sprawie podatku leśnego
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od nieruchomości
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* Załacznik do deklaracji DT-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Informacja o gruntach dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Informacja o lasach do podatku leśnego dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
* Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Uchwała Nr XIV/156/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwala Nr XIV/157/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Liszki

 

 

Z tego słynie
Gmina Liszki
Perfekcyjnie
wypiekany
chleb
Kukiełka
Jedyna
i niepowtarzalna
kiełbasa
Lisiecka

Urząd Gminy Liszki

Liszki 230, 32-060 Liszki

Pokaż na mapie

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 8:00 - 17:00

od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30