Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących

Jeziorzany

Sołtys wsi Jeziorzany Danuta Janas kontakt tel. 600 936 835


Rada Sołecka:

1.Danuta Janas-Przewodnicząca
2. Jacenty Przebinda
3. Ryszard Paliś
4. Zbigniew Stawowski
5. Beata Stępska
6. Grzegorz Góralczyk

Radna  Gminy Liszki:

Danuta Janas – wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Wieś Jeziorzany wraz z pobliskimi Ściejowicami - należy do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach.  
                                             
Położenie

Jeziorzany to miejscowość położona w południowej części gminy Liszki. Od północy graniczy z sołectwami Rączna i Ściejowice, od zachodu z wsią Wołowice, południową i zachodnią granicę wyznacza rzeka Wisła. Uwagę zwraca stare koryto rzeki, które pozostawiło kilka jeziorek przyciągających wędkarzy i weekendowych turystów, a ostatnio bobry, które budują tu swoje żeremia. Do aktywnego wypoczynku zachęcają białe skałki dające początek Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Spacer wałem wiślanym z Jeziorzan z nurtem rzeki doprowadzi nas poprzez Bramę Tyniecką do Piekar. Częściowo wieś leży w Bielańsko Tynieckim Parku Krajobrazowym. Po drodze czekają turystów atrakcyjne widoki: skałki, dworek w Ściejowicach, Klasztor w Tyńcu. Charakterystyczną ciekawostką są też uprawy wikliny mające tu niemal wiekową tradycję. Miejscowa ludność oraz mieszkańcy pobliskiej Rącznej z powodzeniem zajmują się wikliniarstwem, ich specjalnością są rozmaite kosze, które można nabyć bezpośrednio lub na krakowskich i lisieckich targowiskach.

 Rys historyczny

W źródłach miejscowość pojawia się po raz pierwszy w latach 1470–1480 pod nazwą Yeszerzani. Przed 1528 rokiem była własnością biskupstwa w Krakowie. W 1528 roku bp Piotr Tomicki zamienia z klasztorem tynieckim Jeziorzany za inne wsie, zamianę potwierdza Zygmunt I Stary. W 1882 roku większa część wsi należała do szpitala św. Łazarza w Krakowie, zamieszkana była przez 402 mieszkańców, trudniących się rolnictwem i wyrobem słomkowych kapeluszy. W 1905 roku koryto Wisły zostaje skrócone o ok. 1 km i tym sposobem Wisła zostaje odsunięta od centrum wsi. W roku 1922 wieś rozpoczyna budowę szkoły sześcioklasowej systemem gospodarczym, która zostaje zakończona w 1925 roku. W 1937 roku ruszyła dawno zapowiadana budowa wałów przeciwpowodziowych. Pracami kierowali przedsiębiorcy żydowscy zatrudnieni przez państwo, natomiast roboty budowlane wykonywali specjalnie do tego celu sprowadzeni z Kresów fachowcy, zwani popularnie cubrykami, w dużej mierze potomkowie osadników holenderskich. Pracowitość budowniczych wałów robiła duże wrażenie na miejscowych. Prace posuwały się szybko i wkrótce mieszkańcy nadwiślańskich wsi mogli myśleć o przyszłości z większym optymizmem.

    

Prom

    

W ciągu drogi powiatowej działa prom na Wiśle przewożący ludzi i samochody w kierunku Skawiny. Obecna jego lokalizacja została ustanowiona w latach 70 dwudziestego wieku (zdjęcie z otwarcia przeprawy), pierwotnie znajdował się on ok. 200 m powyżej obecnej lokalizacji.

Jeziorzany dziś

Współczesne Jeziorzany to szybko rozwijająca się podkrakowska miejscowość, w której prowadzi działalność kilka firm. To  również miejsce o ogromnym potencjale, obszar stwarzający dogodne warunki do różnego rodzaju inicjatyw. Sołectwo Jeziorzany, to przede wszystkim ich mieszkańcy pełni aktywności oraz wyczuleni na sprawy lokalnej wspólnoty, dziedzictwa kulturowego i samorządności. 

Kapliczka w Jeziorzanach    

   

W 1902 roku w Jeziorzanach została wybudowana przez mieszkańców wsi w czynie społecznym Kaplica.  Głównym majstrem a zarazem rzeźbiarzem wszystkich figur w Kaplicy był Pakosz Jan. Kaplica posadowiona została na skrzyżowaniu drogi w centrum wsi. Obecny układ drogowy jest inny niż w owym czasie i został on uformowany w latach 70 dwudziestego wieku. Na wskutek tych działań kapliczka stała się centralnym punktem skrzyżowania dróg do Rącznej, Ściejowic i w kierunku Wisły a po modernizacji nawierzchni drogi w roku 2013 znalazła się pośrodku ronda.

    

W roku 1971 przy kapliczce swoją mszę odprawił ks. kard Karol Wojtyła, wybrany później na Piotrową Stolicę, gdzie jako Jan Paweł II sprawował swą posługę.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach

    

W 1982 roku uzyskano decyzję – pozwolenie na budowę kaplicy w Jeziorzanach oraz budynku plebanii. 11 kwietnia 1982 roku wstawiono krzyż na placu kościelnym i ks. Andrzej Fryźlewicz (ówczesny wikary z Liszek) dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła. Kamień węgielny pod tą kaplicę (kościół) został poświęcony przez Jana Pawła II  w dniu 23 czerwca 1983 roku na krakowskich Błoniach a wmurowany przez ks. kard. Franciszka Macharskiego w dniu 18 września 1983 roku. W 1986 roku ks. abp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowej świątyni. W roku 1986 uzyskano decyzję z Urzędu Miasta Krakowa o utworzeniu parafii obejmującej swym zasięgiem miejscowości Jeziorzany i Ściejowice w ich granicach administracyjnych, wyłączając je ze składu terytorialnego parafii św. Mikołaja w Liszkach. Jej pierwszym proboszczem został ks. Józef Obyrtacz. Obecnym proboszczem parafii jest ks. dr Edward Pasteczko.

Szkoła Podstawowa 

   

Nowy budynek oddany do użytkowania w roku 1971 jako jeden z wielu „tysiąclatek” Wielokrotnie modernizowana obecnie prowadzi żłobek, oddział przedszkolny oraz szkolny I – VIII.

Ochotnicza Straż Pożarna 

    

Założona w 1903 roku, dysponuje własnym budynkiem z dwoma boksami garażowymi oraz wolnostojącym garażem. Posiada na wyposażeniu 4 samochody, 2 łodzie ratownicze oraz wyposażenie i armaturę pozwalającą na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych. Przy OSP działa Klub Łączności SP9SPJ dysponujący sprzętem krótko- i ultrakrótkofalowym umożliwiającym nawiązywanie łączności z całym światem.

Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Jeziorzany

    

działający od 1948 roku, posiadający dwa pełnowymiarowe boiska wraz z nową szatnią. Boisko treningowe oświetlone.

Stowarzyszenie "Sukces"

Powstało w 2007 z inicjatywy grupy mieszkańców Jeziorzan zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju swojej miejscowości. 

Jak dojechać do Jeziorzan

-  z Krakowa - autobusy MPK 239 i 259 (przystanek Salwator) oraz 219 (przystanek Podwawelskie)
- samochodem: ul. Księcia Józefa, skręcić w lewo, jak do autostrady A4, dalej poprzez Piekary i Ściejowice do Jeziorzan
- z autostrady A4: zjazd Kraków Centrum i dalej przez Piekary i Ściejowice
 

 

 

 

Kategorie spraw urzędowych

Urząd
stanu cywilnego
Inwestycje i Infrastruktura Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ewidencja
ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

32-060 Liszki 230
(12) 257-65-55
(12) 257-65-65
tel/fax: (12) 280-05-96

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8:00 - 17:00
 • Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:30

Kierownik referatu Paweł Lipowczan budynek nr 230, pok. nr 7

z-ca kierownika Joanna Krupa budynek nr 230,

DRUKI DO POBRANIA

Podanie o odpis aktu

Strona inwestycji w Gminie Liszki

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 230, pok. nr 4, 14
tel. 12/280-62-34 wew. 534, 543, tel. bezpośredni do referatu: 12 280-62-44

Referat Inwestycji i infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów. Wydaje warunki na przyłącz do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejscia z sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne.Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

Ewidencja ludności: 

Inspektor: Dorota Kuczalska

Zameldowania, wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców 

Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych

 

Inspektor: Teresa Bożek 

Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących dowodów osobistych 

 

Rolnictwo i ochrona
środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Planowanie przestrzenne Ewidencja działalności gosporadczej

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32-060 Liszki 230
tel 012/ 280-62-34 wew. 45 i 46 
budynek główny Urzędu Gminy Liszki pokój nr 16 i 17


Kierownik referatu  - inż. Małgorzata Soja


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, dzierżawy i najmu lokali komunalnych, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych.

Godziny pracy:


Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Gospodarowanie odpadami            Opieka nad bezdomnymi zwierzętami              Ochrona powietrza
              Kliknij!                                                               Kliknij!                                                     Kliknij!
                                                                                                      

 

Ochrona Wód
Kliknij!

CZYSTE POWIETRZE WSPÓLNA SPRAWA

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki

GOPS Liszki

32-060 Liszki 1

Kierownik  tel. 012 256-33-08

Pracownicy Socjalni  tel. / fax     012  256-33-08

E-mail: gopsliszki@poczta.onet.pl, gops@liszki.pl

Godziny pracy:           Pon.      8.00-17.00

                         Wt.-Czw. 7.30-15.30

                            Pt.           7.30-14.30

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"  tel. 503 146 262
lub  (12) 256 10 63

Godziny prezyjęć   : Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"

.poniedziałek - od 8.00 do 17.00,

wtorek i środa - od 8.00 do 14.00,

czwartek – dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy),

piątek -   od 8.00 do 14.00.

POMOC SPOŁECZNA

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

PIENIĘŻNEJ:

- zasiłków stałych

- zasiłków celowych (w tym specjalnych)

- zasiłków okresowych

- i innych przewidzianych ustawą

NIEPIENIĘŻNEJ:

- praca socjalna

- składki na ubezpiecznie zdrowotne

- sprawienie pogrzebu

- interwencja kryzysowa oraz poradnictwo

- dożywianie dzieci w szkołach

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- pobyt w domu pomocy społecznej

- asystent rodziny

- i innych przewidzianych ustawą

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

od 01.10.2015r.

- na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł

- na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

- kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł

- dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia następujące wymagania: 1) wiek do 18. roku życia, 2) wiek do ukończenia 25. roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3) bez ograniczeń wiekowych – gdy dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzory wniosków o przyznanie Kart oraz załączników dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkach pok. 7 lub na stronie poniżej . W razie pytań, informacji można uzyskać pod nr tel 12 256 33 08 w. 27. Ponadto informacje na temat Kart dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ponadto informujemy, iż członkowie rodzin wielodzietnych (rodzice lub pełnoletnie dzieci), które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) przed 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny także w formie elektronicznej – jeśli złożą wniosek o przyznanie Kart w tej dodatkowej formie do dnia najpóźniej w dniu 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata (aktualnie wynosząca 9,21 zł za jedną Kartę).

Druki Wnisoku oraz Oświadczeń GOPS Liszki 1 pok.7

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2019)

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w następujących godzinach :

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek          8.00-15.00
Środa            8.00-15.00
Czwartek      dzień wewnętrzny
Piątek           8.00-14.00

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca „Programu 500+”

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach informuje:

1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać
od dnia 01.08.2017 r.

2.  Dla zachowania ciągłości prawa do świadczenia wychowawczego wnioski należy złożyć do 31.10.2017 r.  

3. Wnioski będzie można składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach lub drogą elektroniczną.

4. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami prawnymi zostaną zmienione wzory wniosków o świadczenie wychowawcze. Informacje o możliwości pobrania wniosków na nowy okres świadczeniowy zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy Liszki w najbliższym czasie.

5. Wskaźnik dotyczący przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie znany pod koniec września 2017 r. Jest on konieczny do uzupełnienia przez wnioskodawcę posiadającego ponad hektar przeliczeniowy gruntów rolnych załącznika nr 2 do wniosku.

 

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
budynek 94, pok. nr 4
tel. 12/280-62-42
 
Sprawy:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania i studium
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik referatu: Eugeniusz Kozioł

Ewidencja Działalności Gospodarczej: Małgorzata Kamińska (w zastępstwie)
budynek nr 94, pok. 1 (Biuro Rady )
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew
. 556

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 14:30

Sprawy:

- wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ważne terminy:

 

Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

do 31 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

- 31 stycznia

- 31 maja

- 30 września

 

Konto bankowe:
 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

 

Druki do pobrania:

- Wnioski CEIDG odnośnik (na dole strony)

- Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r. można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)

Geodezja Podatki
i opłaty
Zgłoś problem w gminie Inne

Geodezja

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 94, pok. nr 3
tel. 12/280-62-34 wew. 57
 
Sprawy:
- podziały nieruchomości (działek)
- rozgraniczenia nieruchomości
- akty własności ziemi
- numeracja porządkowa budynków
- sprzedaż działek gminnych
- służebności gruntowe

Wójt Gminy Liszki zawiadamia, że z dniem  01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego na który dotychczas dokonywano wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu czynszu mienia komunalnego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego , opłaty z tytułu wykupu działki Gminnej, opłaty za drewno opałowe oraz inne opłaty. Uprzejmie informujemy że każdemu płatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego .

 

Referat Finansowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
budynek nr 230, pok. 12
tel. (12) 280-62-34, 280-62-43

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
21,00 zł/mieszkaniec/miesiąc- selektywna zbiórka odpadów
42,00 zł/mieszkaniec/miesiąc- nieselektywna zbiórka odpadów
80,00 zł/rok/dom letniskowy- selektywna zbiórka odpadów
100,00 zł/rok/dom letniskowy- nieselektywna zbiórka odpadów

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zgodnie zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców danej nieruchomości, zmiana stawki opłaty lub przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (deklarację zmieniającą) Wójtowi Gminy Liszki, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

1.    Do 30 marca
2.    Do 30 czerwca
3.    Do 30 września
4.    Do 30 grudnia

Wpłat w 2017 roku  będzie można dokonywać na indywidualne konto każdego płatnika, które zostanie wygenerowane przez tutejszy organ podatkowy i zostanie dostarczone  Państwu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wpłat dokonywać będzie można również za pośrednictwem  poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

 Wpłat dokonywać można także w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
 8:30 - 15:45  -  poniedziałek
 8:00 – 14:00  - od wtorku do czwartku
 8:00 - 13:00 - piątek

Podmiot opłaty
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
*       Załacznik do deklaracji DT-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych

Informacja o gruntach dla osób fizycznych

Informacja o lasach do podatku leśnego dla osób fizycznych

Uchwała w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości XXVII/271/2016

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Z tego słynie
Gmina Liszki
Perfekcyjnie
wypiekany
chleb
Kukiełka
Jedyna
i niepowtarzalna
kiełbasa
Lisiecka

Urząd Gminy Liszki

Liszki 230, 32-060 Liszki

Pokaż na mapie

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 8:00 - 17:00

od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30