Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących
Wersja dla dobrzewidzących
Liszki.pl SamorządPrzydatne dokumentyZmiany planistyczne

Zmiany planistyczne

21-04-2022  Zarządzenie nr SA.0050.78.2022 Wójta Gminy Liszki z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla wsi Morawica – obszar 2; dla wsi Mników i Baczyn – obszar 1; dla wsi Ściejowice (link do BIPu)

25-03-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 25 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 2, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściejowice. (link do BIPu)

18-03-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 18 marca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1, 2)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2, 3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2, 4)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1, 5)    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń. (link do BIPu)

17-03-2022  Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.48.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: : rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kryspinów – obszar 1 (link do BIPu)

17-03-2022  Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.47.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mników (link do BIPu)

17-03-2022 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.46.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawica (link do BIPu)

03-03-2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 3 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2, 2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszki, 3)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1,4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mników. (link do BIPu)

30-12-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Morawica, 2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mników, 3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 2, 4)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Piekary – „oczyszczalnia”, 5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1. (link do BIPu)

09-11-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń. (link do BIPu)

21-10-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 21 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 1, 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1, 3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2, 4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2, 5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2. (link do BIPu)

19-10-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 19 października 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Chrosna - obszar 2 i 3. (link do BIPu)

30-072021 Przejdź do: Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.92.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1 (link do BIPu)

30-072021 Przejdź do: Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.93.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Liszki (link do BIPu)

30-07-2021 Przejdź do: Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.94.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rączna – obszar 1 (link do BIPu)

19-07-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 19 lipca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czułów - obszar 2. (link do BIPu)

24-06-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.67.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Mników, Baczyn – obszar 3 (link do BIPu)

24-06-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.68.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Czułów – obszar 2 (link do BIPu)

02-06-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 2 czerwca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Liszki. (link do BIPu)

21-05-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 21 maja 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rączna – obszar 1, oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1. (link do BIPu)

12-05-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.50.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1; - dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1; - dla sołectwa Liszki. (link do BIPu)

13-04-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.41.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Budzyń (link do BIPu)

13-04-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 13 kwietnia 2021 r. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Czułów – obszar 2, Mników i Baczyn – obszar 3 oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Kaszów obszar 2.(link do BIPu)

02-03-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 2 marca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Cholerzyn obszar 1, dla sołectwa Liszki; wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Jeziorzany – obszar 1. (link do BIPu)

25-02-2021 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.25.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.193.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów – obszar 2, dla sołectwa Rączna. (link do BIPu)

01-02-2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 1 lutego 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Budzyń, dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

14-12-2020 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki Nr SA.0050.223.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.193.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów – obszar 2, dla sołectwa Rączna.(link do BIPu)

27-10-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 27 października 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu  części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mników i Baczyn – obszar 1 (link do BIPu)

26-10-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.193.2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie:  rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów – obszar 2; dla sołectwa Rączna. (link do BIPu)

09-10-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.180.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 09.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Chrosna; dla sołectwa Liszki (link do BIPu)

18-09-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.165.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 18.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń; - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1; - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

14-09-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.161.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 14.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mników i Baczyn (obszar 1) (link do BIPu)

24-08-2020 Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miejscowości Rączna i Kaszów - obszar 2 (link do BIPu)

14-08-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kaszów - obszar 2, dla sołectwa Rączna. (link do BIPu)

03-08-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.121.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 03.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kryspinów – obszar 1; dla sołectwa Morawica – obszar 2; dla sołectwa Piekary – obszar 2. (link do BIPu)

30-07-2020 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISZKI z dnia 30 lipca 2020 r. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Liszki, - dla sołectwa Chrosna.(link do BIPu)

17-07-2020 Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowsiko dla miejscowości Budzyń, Cholerzyn (obszar1), Mników i Baczyn (obszar1), Ściejowice (link do BIPu)

09-07-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 9 lipca 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń, - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, - dla sołectwa Mników i Baczyn – obszar 1, - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

09-07-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.104.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.41.2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Budzyń, dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, dla sołectwa Ściejowice.(link do BIPu)

29-05-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 29 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 zawiadamiam o: wydłużeniu terminów wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla sołectwa Kryspinów – obszar 1; sołectwa Morawica – obszar 2; sołectwa Piekary – obszar 2. (link do BIPu)

23-03-2020 Zarządzenie Nr SA.0050.41.2020 Wójta Gminy Liszki z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń, - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

18-03-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 18 marca 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 dotyczy to: sołectwa Kryspinów - obszar 1, sołectwa Morawica - obszar 2 oraz sołectwa Piekary - obszar 2. (link do BIPu)

11-03-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 11 marca 2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla sołectwa Kryspinów – obszar 1, - dla sołectwa Morawica – obszar 2, - dla sołectwa Piekary – obszar 2, (link do BIPu)

10-01-2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 10 stycznia 2020 r. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Budzyń, - dla sołectwa Cholerzyn – obszar 1, - dla sołectwa Ściejowice. (link do BIPu)

13-12-2019 Zarządzenie Nr SA.0050.255.2019 Wójta Gminy Liszki z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - obręb Mników – obszar 1 (wieś Mników i Baczyn); - obręb Morawica – obszar 2; - obręb Kryspinów – obszar 1; - obręb Piekary – obszar 2.(link do BIPu)

01-10-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 1 października 2019 r. 1. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla sołectwa Kryspinów – obszar 1, - dla sołectwa Piekary – obszar 2,  2. O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla sołectw Mników i Baczyn – obszar 1, - dla sołectwa Morawica – obszar 2. (link do BIPu)

12-09-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 12 września 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piekary, Cholerzyn i Kaszów.  (link do BIPu)

09-04-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 9 kwietnia 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piekary – obszar 1 (link do BIPu)

22-02-2019 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kaszów-obszar 1 (link do BIPu)

14-02-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 14 lutego 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kaszów – obszar 1 (link do BIPu)

23-01-2019 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czułów-1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link do BIPu)

23-01-2019 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piekary-1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link do BIPu)

15-01-2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 15 stycznia 2019 r. - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowycho planów zagospodarowania przestrzennego, 1. dla wsi Czułów – obszar 1, 2. dla wsi Piekary – obszar 1 (link do BIPu)

02-10-2018 Projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn - obszar 2 (link do BIPu)

02-10-2018 Projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów - obszar 1 (link do BIPu)

02-10-2018 Projekt planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów - obszar 2 (link do BIPu)

25-09-2018  Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 25 września 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (link do BIPu)

30-05-2018  Zarządzenie Wójta Gminy Liszki w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych dla wsi: Budzyń, Cholerzyn (obszar 1), Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów (obszar 2), Rączna, Ściejowice (link do BIPu)

20-03-2018  Materiały na wyłożenie do: "Ogłoszenia Wójta Gminy Liszki z dnia 13 marca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mników" (bip)

13-03-2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 13 marca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Mników (bip)

15-11-2017 Zarządzenie Wójta Gminy Liszki nr SA.0050.238.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Mników i Baczyn (obręb Mników) oraz sołectwa Morawica (bip)

04-09-2017 * Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mników, Baczyn oraz częśći wsi Morawica (bip)
                     * Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planów (bip)

Wzór uwagi : wzor-uwagi-do-planu.doc

04-07-2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 4 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi piekary (bip)

12-01-2017 Wójt Gminy Liszki zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Liszki uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów Rączna, Ściejowice. (plik pdf)

15-12-2016 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LISZKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morawica
W dniu 23-12-2016 dodano:
1) prognoza oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica wyłożenie w zakresie dotyczącym projektu mpzp - obszar 1 (pdf)
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi morawica – obszar 1 (doc)
3) prognoza morawica 1 (jpg)
4) projekt_planu_morawica_obszar_1_12_2016 (jpg)

22-11-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kaszów
Ogłoszenie
W dniu 30-11-2016roku dodano:
1) LISZKI_KASZÓW_ZMIANA_PLANU_prognoza_11.2016_wyl (pdf)
2) KASZÓW nowy - projekt planu (pdf)
3) kaszow_zmiana_planu_wyl (jpg)
4) kaszow_zmiana_planu_prognoza_wyl (jpg)
5) kaszow_zmiana_planu_leg_wyl (jpg)

27-10-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rączna.
Ogłoszenie
Liszki_Rączna_zmiana_planu_prognoza_11.2016
Rączna_projekt_wyłożenie
Rączna_zmiana_11_2016
Rączna_zmiana_11_2016_prognoza

27-09-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie
Studium wyłożenie: 
Liszki zmiana Studium - prognoza
zmiana studium zał nr 1 do uchwały
zmiana_studium_1
zmiana studium 2
zmiana_studium_infra_1
zmiana_studium_infra_2
zmiana_studium_prognoza_1
zmiana_studium_prognoza_2
zmiana_studium_uwar_1
zmiana_studium_uwar_2

14-06-2016  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary - Projekt Planu
- ogłoszenie
- tekst zmiany ogłoszenia
- załaczniki graficzne
 

26-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 26 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania:
1)    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Liszki oraz  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części wsi Liszki,
2)    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kryspinów oraz  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części wsi Kryspinów,
3)    zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piekary
- ogłoszenie
- załączniki graficzne  
- druk wniosku o zmianę planu  
- Zarządzenie Nr SA.0050.178.2017 Wójta Gminy Liszki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych wsi Liszki, Piekary, Kryspinów na podstawie uchwał Rady Gminy Liszki z dnia 07 kwietnia 2016 r.: nr XX/196/2016 (Liszki), nr XX/197/2016 (Kryspinów), zmienionej uchwałami Rady Gminy Liszki Nr XXXII/372/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. oraz Nr XXXV/404/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr XX/198/2016 (Piekary)

26-04-2016 Ogłoszenie wójta gminy liszki z dnia 26 kwietnia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów wsi Kaszów i wsi Rączna
- ogłoszenie
- tekst zmiany
- załączniki graficzne


26-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 26 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary.
Z przedmiotu zmiany planu wyłączono zmiany tekstu planu.
- ogłoszenie

 

12-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 12-04-2016 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Kaszów

 

12-04-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki z dnia 12 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki


 

Ekointerwencja

Zgłoś

Kategorie spraw urzędowych

Urząd
stanu cywilnego
Inwestycje i Infrastruktura Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ewidencja
ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter pok. 2

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
piątek 7.30-14.30

Kontakt:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna Strojny tel. bezpośredni 12/257 65 37
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Krupa tel. bezpośredni 12/257 65 66

Zakres działania

Druki do pobrania

Strona inwestycji w Gminie Liszki

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
ul. Mały Rynek 2, pok. nr 4, 16
tel. 12/280-62-34 wew. 534, 543, tel. bezpośredni do referatu: 12 280-62-44

Referat Inwestycji i infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów. Wydaje warunki na przyłącz do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejscia z sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne.Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

Ewidencja ludności: 

Siedziba: Urząd Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 2, parter, pok. 2

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30
piątek 7.30-14.30

Kontakt:
ewidencja ludności, tel. bezpośredni 12/257 65 62
dowody osobiste, tel. bezpośredni 12/257 65 52

Zakres działania

Druki do pobrania

Rolnictwo i ochrona
środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Planowanie przestrzenne Ewidencja działalności gosporadczej

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 2
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew. 545, 546
tel. bezpośredni 12/2576545, 12/2576546, 12/2576570
Ekodoradca 12/2576571, 12/2576549 - pok. 14
budynek główny Urzędu Gminy Liszki (wejście od drogi wojewódzkiej) - pok. 101,102,103

Kierownik referatu  - Iwona Smaga


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, dzierżawy i najmu lokali komunalnych, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych.

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

 


Gospodarowanie odpadami
 Kliknij!

 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Kliknij!

 

 

 Ochrona powietrza
Kliknij!
 

 

 

Ochrona Wód
Kliknij!

 

 

Zwrot podatku akcyzowego
Kliknij!

CZYSTE POWIETRZE WSPÓLNA SPRAWA

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy   Adresy i godziny otwarcia lokalnych Ośrodków Interwencji Kryzysowej
GOPS Liszki
32-060 Liszki, ul. Św. Jana Kantego 5
Kierownik  tel. 012 256-33-08

Pracownicy Socjalni  tel. / fax     012  256-33-08

E-mail:  gops@liszki.pl

Godziny pracy:   Pon.           8.00-17.00
                            Wt.-Czw.  7.30-15.30
                            Pt.             7.30-14.30

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"  tel. 503 146 262
lub  (12) 256 10 63

Godziny przyjęć: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"

.poniedziałek - od 8.00 do 17.00,
wtorek i środa - od 8.00 do 14.00,
czwartek – dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy),
piątek -   od 8.00 do 14.00.

POMOC SPOŁECZNA

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

- ubóstwo
- sieroctwo
- bezdomność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
- przemoc w rodzinie
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizm lub narkomania
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
- klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

PIENIĘŻNEJ:

- zasiłków stałych
- zasiłków celowych (w tym specjalnych)
- zasiłków okresowych
- i innych przewidzianych ustawą

NIEPIENIĘŻNEJ:

- praca socjalna
- składki na ubezpiecznie zdrowotne
- sprawienie pogrzebu
- interwencja kryzysowa oraz poradnictwo
- dożywianie dzieci w szkołach
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
- pobyt w domu pomocy społecznej
- asystent rodziny
- i innych przewidzianych ustawą

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

od 01.10.2015r.

- na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł

- na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

- kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł

- dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia następujące wymagania: 1) wiek do 18. roku życia, 2) wiek do ukończenia 25. roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3) bez ograniczeń wiekowych – gdy dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzory wniosków o przyznanie Kart oraz załączników dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkach pok. 7 lub na stronie poniżej . W razie pytań, informacji można uzyskać pod nr tel 12 256 33 08 w. 27. Ponadto informacje na temat Kart dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ponadto informujemy, iż członkowie rodzin wielodzietnych (rodzice lub pełnoletnie dzieci), które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) przed 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny także w formie elektronicznej – jeśli złożą wniosek o przyznanie Kart w tej dodatkowej formie do dnia najpóźniej w dniu 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata (aktualnie wynosząca 9,21 zł za jedną Kartę).

Druki Wnisoku oraz Oświadczeń GOPS pok.7

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2019)

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w następujących godzinach :

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek          8.00-15.00
Środa            8.00-15.00
Czwartek      dzień wewnętrzny
Piątek           8.00-14.00

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pliki do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r. (strona mpips)

Informacja dotycząca „Programu 500+”

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach informuje:

1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać
od dnia 01.08.2017 r.

2.  Dla zachowania ciągłości prawa do świadczenia wychowawczego wnioski należy złożyć do 31.10.2017 r.  

3. Wnioski będzie można składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach lub drogą elektroniczną.

4. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami prawnymi zostaną zmienione wzory wniosków o świadczenie wychowawcze. Informacje o możliwości pobrania wniosków na nowy okres świadczeniowy zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy Liszki w najbliższym czasie.

5. Wskaźnik dotyczący przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie znany pod koniec września 2017 r. Jest on konieczny do uzupełnienia przez wnioskodawcę posiadającego ponad hektar przeliczeniowy gruntów rolnych załącznika nr 2 do wniosku.

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
ul. Mały Rynek 18, pok. nr 4
tel. bezpośredni 12/ 280-62-42, 12/2576554, 12/2576563
tel. 12/ 280-62-34, 12/280-62-41 wew. 554, 563
 
Sprawy:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania i studium
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik referatu: mgr Małgorzata Soja

Ewidencja Działalności Gospodarczej: Karolina Domagała
ul. Mały Rynek 18, pok. 2
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew
. 559
tel. bezpośredni: (12) 257-65-59

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 13:30

Sprawy:

- wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ważne terminy:

 

Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

do 31 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

- 31 stycznia

- 31 maja

- 30 września

 

Konto bankowe:
 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

 

Druki do pobrania:

- Wnioski CEIDG odnośnik (na dole strony)

- Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

 

- Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

- Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r. można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)

Geodezja Podatki
i opłaty
Zgłoś problem w gminie Inne

Geodezja

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
ul. Mały Rynek 18, pok. nr 3
tel. bezpośredni 12/2576557
tel.12/ 280-62-34, 12/280-62-41 wew. 557
 
Sprawy:
- podziały nieruchomości (działek)
- rozgraniczenia nieruchomości
- akty własności ziemi
- numeracja porządkowa budynków
- sprzedaż działek gminnych
- służebności gruntowe

Wójt Gminy Liszki zawiadamia, że z dniem 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego na który dotychczas dokonywano wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu czynszu mienia komunalnego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego , opłaty z tytułu wykupu działki Gminnej, opłaty za drewno opałowe oraz inne opłaty. Uprzejmie informujemy że każdemu płatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego.

Referat Finansowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
ul Mały Rynek 2, pok. 5
tel. (12) 280-62-34, 280-62-43

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
35,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc - selektywna zbiórka odpadów
33,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- selektywna zbiórka odpadów- właściciel kompostuje odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne
70,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
191,90 zł / rok/ dom letniskowy- selektywna zbiórka odpadów
383,80 zł /rok/ dom letniskowy- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
-14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
-oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zgodnie zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Do 30 marca
2. Do 30 czerwca
3. Do 30 września
4. Do 30 grudnia

Wpłat od 2017 roku mieszkańcy dokonują na indywidualne konto każdego płatnika, które jest wygenerowane przez tutejszy organ podatkowy i dostarczane Państwu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wpłat dokonywać można również za pośrednictwem poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

Wpłat dokonywać można także w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
 8:30 - 15:45  -  poniedziałek
 8:00 – 14:00  - od wtorku do czwartku
 8:00 - 13:00 - piątek

Podmiot opłaty
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

 

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja na podatek rolny
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja w sprawie podatku leśnego
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od nieruchomości
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* Załacznik do deklaracji DT-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Informacja o gruntach dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Informacja o lasach do podatku leśnego dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
* Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Uchwała Nr XIV/156/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwala Nr XIV/157/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Liszki

 

 

Z tego słynie
Gmina Liszki
Perfekcyjnie
wypiekany
chleb
Kukiełka
Jedyna
i niepowtarzalna
kiełbasa
Lisiecka

Urząd Gminy Liszki

Liszki 230, 32-060 Liszki

Pokaż na mapie

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 8:00 - 17:00

od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30