• Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki

Akcja zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015

Firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w gminie Liszki:

drogi powiatowe:

Transport Towarowy Piotr Jasiołek 

32-070 Czernichów, Wołowice 236, tel. 698 935 199; 12 280 22 98

drogi gminne:

Załączniki:
Pobierz plik (gmina Liszki.pdf)gmina Liszki.pdf[ ]473 kB
Pobierz plik (ZUD_mapa_rejon2.jpg)Drogi powiatowe[ ]535 kB

Czytaj więcej: Akcja zimowego utrzymania dróg

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Załączniki:
Pobierz plik (ULOTKA-ulga_na dzieci_2015_1 (1).pdf)ULOTKA-ulga_na dzieci_2015_1 (1).pdf[ ]719 kB

Czytaj więcej: Większa i bardziej dostępna ulga dla dzieci

OTWARTY KONKURS OFERT 2015

Wójt Gminy Liszki 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie:

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.doc)Zarządzenie.doc[ ]62 kB

Czytaj więcej: Otwarty konkurs

Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

Czytaj więcej: Kasy fiskalne

Spotkanie opłatkowe w OSP Czułów

W sobotę 24 stycznia br., w remizie OSP Czułów odbył się gminny opłatek strażacki. W uroczystości wzięli udział druhowie ze wszystkich jednostek  OSP z naszej gminy, a także przedstawiciele  władz samorządowych: wójt Gminy Liszki Paweł Miś, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Kaczor, radni Tadeusz Mastek i Marcin Mazur oraz zastępca wójta Paweł Lipowczan.

Czytaj więcej: Opłatek w OSP Czułów

A orkiestra wciąż gra…

To był już 23 finał WOŚP i wbrew wielu sceptykom, przeciwnikom i pesymistom Wielka Orkiestra wciąż gra i wygrywa. Wygrywa zdrowie, lepsze standardy leczenia i sprzęt, dzięki któremu ratuje się życie. A ponieważ potrzebujących nie ubywa, wręcz przybywa, grać będzie jeszcze 24, 25 i kolejny finał.

Czytaj więcej: A orkiestra wciąż gra...

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Jeziorzanach

W czwartek 22 stycznia w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach odbyła się bardzo ciepła i wyjątkowa uroczystość. Uczniowie zaprosili do szkoły swoje Babcie oraz Dziadków, by wspólnie obchodzić ich święto. Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami przygotowały program artystyczny składający się z kolęd, wierszy i piosenek.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Jeziorzanach

Strażacka sobota w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie

Druhowie z terenu Małopolski spotkali się dzisiaj na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, aby wziąć udział w podniosłej uroczystości jaką był finał konkursu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego 2014”. Jest to plebiscyt organizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzki ZOSP RP we współpracy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Małopolskim Komendantem Wojewódzkim.

Czytaj więcej: Strażacka sobota w Szkole Aspirntów PSP w Krakowie

Szkoła Podstawowa w Rącznej świętuje Dzień Dziadka i Babci

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu. Stało się już tradycją, że Szkoła Podstawowa w Rącznej upamiętnia to wydarzenie goszcząc w swoich progach ukochanych dziadków. Tak było i w tym roku. Pomimo niesprzyjającej  pogody, w niedzielę 25 stycznia sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Wśród przybyłych byli również przedstawiciele Gminy Liszki: Radny Piotr Tyrka oraz skarbnik Gminy Józefa Urban.

Czytaj więcej: Szkoła Podstawowa w Rącznej świętuje Dzień Dziadka i Babci

Chochlikowy Koncert Noworoczny

W sobotnie popołudnie w auli liceum w Piekarach odbył się niezwykły Koncert Noworoczny. Było ludowo i kolorowo. Po scenie biegały urocze aniołki i małe krakowianki, tańczono kujawiaka, poloneza, oberka i krakowiaka.

Czytaj więcej: Chochlikowy Koncert Noworoczny

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour