• Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach.

Czytaj więcej: ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. pil M. Medweckiego w Morawicy.

Czytaj więcej: konkurs na stanowisko dyrektora SP w Morawicy

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH: KRYSPINÓW, BUDZYŃ, CHOLERZYN; ZMIANA ZA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Czytaj więcej: Odbiór odpadów komunalnych: Kryspinów, Budzyń, Cholerzyn; ZMIANA ZA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Teatr Albertus w Mnikowie zaprasza na spektakl pt. W cieniu Pasji który przedstawiony zostanie 6 kwietnia (niedziela) i 12 kwietnia (sobota) o godz. 18.00 na przygotowanej do tego wydarzenia scenie w kościele św. Brata Alberta w Mnikowie.

Czytaj więcej: Teatr Albertus w Mnikowie zaprasza na spektakl pt. W cieniu Pasji który przedstawiony zostanie 6...

Honorowi Obywatele Gminy Liszki
Rada Gminy Liszki nadała tytuły Honorowego Obywatela Gminy Liszki księdzu Władysławowi Palmowskiemu – proboszczowi parafii w Morawicy oraz profesor Małgorzacie Poniedziałek – Prezes Zarządu „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”. Te zaszczytne tytuły nadano na wniosek mieszkańców obydwu sołectw za wybitne zasługi dla lokalnej społeczności w Gminie Liszki.

Czytaj więcej: Honorowi Obywatele Gminy Liszki

W dniu 30 marca 2014 r. mija termin płatności za odbiór odpadów w I kwartale 2014 r

Czytaj więcej: W dniu 30 marca 2014 r. mija termin płatności za odbiór odpadów w I kwartale 2014 r

Komunikat Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Komunikat Departamentu

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości rolnych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w obrębie Kaszów.

Liszki, dnia 20.03.2014r.

RG.6845.1.1.2014

RG.6845.1.3.2014

RG.6845.1.4.2014

WÓJT GMINY LISZKI działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, Liszki 230 wywieszono na okres od 20.03.2014r. do 10.04.2014r. wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w obrębie Kaszów, stanowiących cz.dz. 3068, cz.dz. 3517, cz. dz. 3071/7 - na wniosek Władysława Kowalika, Mirosława Bieżało oraz dz. 3051/10.

Czytaj więcej: nieruchomość do wydzierżawienia w obrębie Kaszów

Informacja o przeznaczeniu do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokali w miejscowości Kryspinów.

 

Liszki, dnia 20.03.2014r.

RG.7151.26.2014r.

WÓJT GMINY LISZKI  działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, Liszki 230 wywieszono na okres od 20.03.2014r. do 10.04.2014r. wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie  bezprzetargowym  znajdujących się w budynku Nr 3 w Kryspinowie, na wniosek Piotra Apel.

Czytaj więcej: lokale do wynajęcia

Informacja o przeznaczeniu do wynajęcia w trybie bezprzetargowym powierzchni lokalowej w Mnikowie.

 

Liszki, dnia 20.03.2014r.

RG.7151.24.2014

WÓJT GMINY LISZKI  działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, Liszki 230 wywieszono na okres od 20.03.2014r. do 10.04.2014r. wykaz o przeznaczeniu do wynajęcia w trybie bezprzetargowym powierzchni lokalowej (1m²) znajdującej się w budynku Gimnazjum w Mnikowie, na wniosek Wojciecha Kyzioł.

Czytaj więcej: powierzchnie lokalowe do wynajęcia

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour