• Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki
  • Gmina Liszki
    Gmina Liszki

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie włączyła się w Program „Cała Polska czyta Dzieciom”

Kampania ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”.

   Codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem.

Czytaj więcej: SP w Kryspinowie w programie "Cała Polska czyta Dzieciom"

Mieszkańcy Mnikowa w Brukseli

Po Dożynkach Gminnych w Kryspinowie prof. Ryszard Legutko na ręce Koła Gospodyń Wiejskich z Mnikowa, (od którego odbierał dożynkowy wieniec) wystosował zaproszenie do przyjazdu z wizytą do Brukseli. Wycieczka odbyła się w dniach 23-27 marca 2015 r., a brało w niej udział ponad 30 osób z Mnikowa i okolic. Już w autokarze poznaliśmy dwóch asystentów Pana Profesora, którzy oddani zostali do naszej dyspozycji: służyli pomocą w hotelu, podczas zwiedzania miasta, pilotowali wizyty w Parlamencie Europejskim, udzielali wskazówek co do zachowania w restauracjach, pubach, sklepach czy na mieście. 

Czytaj więcej: Mieszkańcy Mnikowa z wizytą w Brukseli

„Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” z okazji 15 - lecia Teatru Albertus w Mnikowie

Teatr Albertus w Mnikowie zaprasza na spektakl pt. „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” na podstawie komedii Wojciecha Bogusławskiego. Sztuka, w której poza znakomitą fabułą, można podziwiać folklor naszego regionu, będzie wystawiona już w najbliższą niedzielę 26 kwietnia o godz. 18.00 w Teatrze Albertus w Mnikowie. Spektakl będzie powtórzony także 10, 24 i 31 maja o godz.18.00.

Czytaj więcej: „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” z okazji 15 - lecia Teatru Albertus w Mnikowie

ZAPROSZENIE

Gimnazjum w Mnikowie zaprasza uczniów klas VI na Festiwal Nauki – wielką imprezę o charakterze naukowym z elementami zabawy, rywalizacji i nagrodami, która odbędzie się 8 maja 2015 r. o godz. 11:30 w pracowniach naukowych i sali gimnastycznej Gimnazjum w Mnikowie.

Czytaj więcej: Gimnazjum w Mnikowie zaprasza uczniów klas VI na Festiwal Nauki

Zarządzenie nr SA.0050.44.2015 Wójta Gminy Liszki w spr. ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Rącznej i Gimnazjum w Mnikowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c) pkt 2 oraz art. 36a ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

Lp.

Szkoła

Adres

Termin składania dokumentów

Termin i miejsce konkursu

dzień

godz.

miejsce

1.

Szkoła Podstawowa

Rączna 1

04 maja 2015 r.

19 maja 2015 r.

10.00

Biuro Rady Gminy

2.

Gimnazjum
w Mnikowie

Mników 13

04 maja 2015 r.

20 maja 2015 r.

10.00

Biuro Rady Gminy

 

 

 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Liszki odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

Obsługę organizacyjną i administracyjną konkursu zapewnia Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Liszkach.

 

§ 4

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liszki, w placówkach oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Wójta SA.0050.44.2015.pdf

Utrudnienia w ruchu

W związku z remontem drewnianego mostu w Piekarach (przy posesji Państwa Tatarczuk) w drodze powiatowej 2177K Piekary -Liszki, informujemy, iż droga powiatowa będzie zamknięta od 27 kwietnia do  2 maja 2015 r. W związku z tym objazd skierowany będzie w kierunku drogi powiatowej 2179K Liszki -Rączna (koło kapliczki Sobieskiego).

Czytaj więcej: Remont mostu w Piekarach

Spotkanie przedstawicieli władz Gminy Liszki z przedsiębiorcami 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy na Liszki w czwartek 23 kwietnia 2015 roku o godz. 17.00 na spotkanie w Restauracji Romantica w Mnikowie (Mników 320, 32-084 Mników). Szczegółowy program spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.

Czytaj więcej: Spotkanie władz gminy z przedsiębiorcami

Szkoła Podstawowa w Rącznej  pamięta o potrzebujących

Szkoła Podstawowa w Rącznej  uczy swoich uczniów miłości,  empatii oraz współczucia dla cierpiących i  potrzebujących.  Od wielu  lat  czynnie  uczestniczy  w akcjach charytatywnych, kształtujących u dzieci postawę konkretnego, czynnego pomagania innym ludziom. Jedną  z  nich  jest  Misyjna  Adopcja  Serca,  tzw.  adopcja  na  odległość. 

Czytaj więcej: Szkoła z sercem

Międzynarodowe spotkanie z tańcem

Serdecznie zapraszamy 19 kwietnia br na godz. 17.30 na halę widowiskowo-sportową przy Zespole Szkół w Liszkach, gdzie odbędzie się "Międzynarodowe spotkanie z tańcem". 

Impreza pod patronatem Wójta Gminy Liszki. 

Czytaj więcej: Międzynarodowe spotkanie z tańcem 19.04.2015

Adwokaci po raz dziewiąty udzielą bezpłatnych porad

Po raz dziewiąty 18 kwietnia każdy będzie mógł uzyskać pomoc prawną w ramach Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. W ogólnopolską akcję włączą się licznie adwokaci i aplikanci adwokaccy ze 178 miast w całej Polsce. 

Załączniki:
Pobierz plik (lista-adwokatow-ogolnopolska-.xls)lista-adwokatow-ogolnopolska-.xls[ ]165 kB

Czytaj więcej: Adwokaci po raz dziewiąty udzielą bezpłatnych porad

Szkoła w Piekarach ma nowego dyrektora

W dniu dzisiejszym tj. 14.04.2015 roku zakończyła pracę komisja powołana w celu wskazania kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach. Do konkursu zgłosiły się dwie osoby: dotychczasowa dyrektor szkoły pani Grażyna Wrona-Drobczyk oraz pan Mirosław Buczek, mieszkaniec Krakowa. 
Komisja jako kandydata na stanowisko dyrektora wskazała pana Mirosława Buczka. Wójt Gminy Paweł Miś zaakceptował tę kandydaturę. Kandydat przejmie obowiązki dyrektora w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej: Piekary mają nowego dyrektora

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour