Mników

 

Wieś położona na południowej krawędzi Garbu Tenczyńskiego u wylotu Doliny Sanki, która tworzy tu skalisty wąwóz .Mników liczy 278 numerów i 1102 mieszkańców.Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1384r. W poł. XVw. Wg Długosza dziedzicem Mnikowa był Marcin herbu Topór, jednocześnie współwłaściciel sąsiedniej Morawicy Małej. W 1604r. ówczesny właściciel Mnikowa – Marszałek Koronny Mikołaj Wolski darował wieś Kamedułom –sprowadzonym przez siebie do pobliskich Bielan. Kameduli wkrótce wybudowali w Mnikowie dwór przeznaczony na siedzibę świeckich zarządców lub prywatnych dzierżawców majątku.W 1928r. folwark wraz z dworem wydzierżawiło Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które prowadzą tu swój dom zakonny do dnia dzisiejszego. Zewnętrzny kształt dworu zachował pierwotny wygląd. Na początku XIXw. Kameduli założyli w Mnikowie kaplicę (dzisiejsze prezbiterium).Dolina Sanki jest najdłuższą podkrakowską dolinką na Garbie Tenczyńskim. Od źródła w Zalesiu i Sance aż do Mnikowa ma ok. 10 km. Sam Wąwóz Mnikowski liczy ponad 1,5 km. Rozpoczyna się za zabudowaniami Mnikowa po zachodniej stronie i ciagnie się w kierunku Północno-zachodnim. Ma charakter przełomu. Jest dość wąski i bardzo malowniczy, urozmaicony licznymi skałkami i kilkoma jaskiniami. Na jednej ze skał w 1863r. Walery Eliasz Radzikowski umieścił malowidło przedstawiające Matkę Boską.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour