Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących
Wersja dla dobrzewidzących
Liszki.pl SamorządInwestycjeProjekty finansowane ze środków zewnętrznych

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

 

Budowa drogi Morawica - Mników

 

 

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie

W ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie”.

W wyniku pozytywnej kontroli naszego wniosku została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu a Gminą Liszki umowa o dofinansowanie.

Inwestycja dofinansowana będzie przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF):
Całkowita wartość projektu: 3.306.632,00 zł
Źródło dofinansowania:
Środki FRKF: 1.091.000,00 zł
Wkład własny: 2.215.532,00 zł

Projektem objęta będzie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie wraz z zapleczem.

Budynek podzielony będzie na dwie części – część główną, którą stanowić będzie sala gimnastyczna i część towarzyszącą, czyli pomieszczenia szatni dla dziewcząt z zapleczem sanitarnym, szatni dla chłopców z zapleczem sanitarnym, pokój nauczycieli z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, sala do ćwiczeń-siłownia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, korytarz, portiernia, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne.

Nowa sala gimnastyczna będzie połączona z budynkiem szkoły łącznikiem. Będzie to budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W dniu 14.07.2020 r. teren pod budowę Sali gimnastycznej został protokolarnie przekazany Wykonawcy prac.